Hướng dẫn mua hàng

Cách thức mua hàng trên Website: https://noithathaiphuoc.com/

ĐỐI VỚI PHIÊN BẢN TRÊN MÁY TÍNH

1. Click chọn sản phẩm khách hàng muốn mua
2. Chọn số lượng sản phẩm cần mua và bấm vào nút thêm vào giỏ hàng.
3. Bấm vào biểu tượng giỏ hàng sau khi đã thêm sản phẩm vào giỏ
4. Nhập đầy đủ thông tin cần thiết và chọn hình thức thanh toán

Hướng dẫn mua hàng

Cách thức mua hàng trên Website: https://noithathaiphuoc.com/

ĐỐI VỚI PHIÊN BẢN TRÊN MÁY TÍNH

1. Click chọn sản phẩm khách hàng muốn mua
2. Chọn số lượng sản phẩm cần mua và bấm vào nút thêm vào giỏ hàng.
3. Bấm vào biểu tượng giỏ hàng sau khi đã thêm sản phẩm vào giỏ
4. Nhập đầy đủ thông tin cần thiết và chọn hình thức thanh toán

Vui lòng chờ

0916861077